جزیره بیوک آدا(پرنسس)

  • سفر به استانبول

    سفر به استانبول

                      سواحل ودریاچه ها: ترکیه از سه طرف توسط دریای سیاه در شمال ، دریای مدیترانه درجنوب ، دریای ازه در غرب احاطه شده است. در شمال…