سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت : 23:17
جزیره بیوک آدا(پرنسس)